Grudzień – najlepszy czas na podsumowanie minionego sezonu rolniczego

13 grudnia 2022

Nadchodzący koniec roku to dla rolników początek krótkiego okresu wypoczynku przed kolejnym intensywnym sezonem. Nie oznacza to jednak, że mogą oni całkowicie zapomnieć o swoich obowiązkach. Już od jesieni przygotowują uprawy ozime i planują wiosenne prace polowe. W grudniu warto też podsumować minione 12 miesięcy i wyciągnąć wnioski, dzięki którym kolejne uprawy będą realizowane z większym sukcesem. Oto, na co warto zwrócić uwagę.

Warunki środowiskowe a wysokość plonów

Wśród wielu czynników wartych poddania analizie są zarówno te niezależne od rolnika, jak i takie, na które ma on wpływ.

Do tych pierwszych zaliczają się przede wszystkim warunki pogodowe, czyli określona ilość opadów w roku i okresy intensywnej suszy. Wyciągnięcie wniosków w tym obszarze nie jest łatwe, gdyż trudno przewidzieć, jaki będzie kolejny rok. Można oczywiście podjąć określone kroki zaradcze, jednak w grudniu nie jest możliwe zaplanowanie dodatkowego nawadniania.

Znacznie większy wpływ ma rolnik na nawożenie czy ochronę roślin odpowiednimi środkami chemicznymi. Analizując efekty działania preparatów zastosowanych w bieżącym roku, można zaplanować zmiany w kalendarzu prac polowych – szczególnie tych, których przesunięcie o tydzień czy dwa jest dopuszczalne. Mieszcząc się w określonym oknie czasowym, można skuteczniej zapobiec atakowi insektów czy rozprzestrzenianiu się chwastów. Pamiętaj też, że znaczenie dla jakości i wielkości osiąganych plonów może mieć np. wybór określonej odmiany pszenicy, żyta czy rzepaku.

Błędy popełnione w prowadzonej uprawie

Nie jest tajemnicą, że człowiek (w tym także rolnik) uczy się na błędach. Rolnictwo niestety jest taką dziedziną, w której sama wiedza nie wystarcza. Wiele zależy od nieprzewidywalnych sił natury, a także od rynku płodów rolnych i koniunktury. Oddając się chwilom refleksji nad minionym rokiem, można jednak wskazać te decyzje i sposoby postępowania, które były błędne. Mogły one przynieść negatywne konsekwencje albo po prostu nie dostarczyły żadnych korzyści.

Nie zdecydowałeś się na zainwestowanie w nową maszynę, zastosowałeś nowy, niesprawdzony herbicyd czy też zbyt długo zwlekałeś ze zbiorem plonów, warto odnotować te fakty i wyciągnąć z nich wnioski na przyszłość. Może dzięki temu wcześniej zakontraktujesz plony, podejmiesz decyzję o zakupie wydajniejszego sprzętu albo zadbasz o stan techniczny dotychczasowej maszyny na długo przed sezonem, eliminując przestoje?

Wyciągnij wnioski i zaplanuj inwestycje

Wielu rolników nastawia się na określony schemat upraw, powtarzając go w określonym cyklu. Analizując popyt i szacując koszty przekwalifikowania się na inne uprawy, można sporo zyskać. Przygotowanie plantacji do uprawy kapusty czy rzepaku może być bardziej opłacalne niż wieloletnia uprawa tych samych zbóż. Zastanów się więc, co możesz zmienić w nadchodzącym roku, zapoznaj się z nowinkami technicznymi i nowymi preparatami, które oferują producenci. Przeanalizuj swój park maszynowy i sprawdź, czy w przyszłym roku nie musisz zainwestować w dodatkowy osprzęt do ciągnika. Niektóre z takich inwestycji warto zaplanować na styczeń, kiedy ceny maszyn są niższe, ich dostępność większa, a do serwisów nie ustawiają się kolejki.