Kalendarz rolnika: kiedy zacząć żniwa? Czynniki warunkujące rozpoczęcie żniw

20 czerwca 2022

Chociaż praca rolnika trwa nieustannie przez większą część roku, jej najważniejszym etap przypada na porę żniw. Stanowią one ukoronowanie wielomiesięcznych wysiłków włożonych w prowadzenie plantacji i decydują o sukcesie, który warunkuje wysokość i jakość plonów. Aby były one optymalne, jest niezbędne przeprowadzenie zbioru w określonym czasie. Jakie czynniki wskazują na to, że można rozpocząć żniwa? Wyjaśniamy.

Dlaczego termin zbioru jest ważny?

Uprawa zbóż czy rzepaku jest prowadzona w celu uzyskania wysokiej jakości ziarna. Oczywiste jest, że każda roślina przechodzi przez określony cykl wegetacji, począwszy od wschodu, przez okres wzrostu, kwitnienia, zawiązywania się kłosów czy owocostanów po wytwarzanie ziarna. Przechodzenie przez te etapy jest płynne i chociaż można w przybliżeniu określić, ile trwają, mogą to zmieniać czynniki środowiskowe. Chodzi przede wszystkim o wilgotność gleby, nasłonecznienie i średnie temperatury powietrza czy podaż związków mineralnych.

Różnice w dojrzewaniu roślin wynikają też ze specyfiki gatunków i odmian. Stąd też inne będą terminy zbiorów zbóż ozimych czy jarych. Zazwyczaj okno przeznaczone na zbiór jest krótkie, a po jego zamknięciu plony obniżają swoją wartość. Może to być konsekwencją wysypywania się nasion, ich wysychania czy też wylegania roślin pod wpływem silnych wiatrów lub własnego ciężaru. Jak więc rozpoznać, że właśnie nadeszła pora żniw i trzeba wyprowadzić w pole kombajny?

Czynniki wskazujące na porę zbioru zbóż i rzepaku

Pszenica jest obecnie jedną z najczęściej uprawianych roślin w Polsce. Popularnością cieszą się też inne zboża oraz oczywiście nasz rodzimy rzepak. Czas ich zbioru jest uwarunkowany osiągnięciem określonego etapu rozwoju, a w szczególności poziomem dojrzałości ziarna. Kiedy należy przeprowadzić ich zbiór?

Pszenica i inne zboża

Pierwszym dobrym okresem zbioru tej rośliny jest faza określana jako BBCH 89. Ziarniaki są wówczas twarde i zawierają około 17% wody (fizycznie można to sprawdzić, próbując przeciąć ziarniak paznokciem, co jest znacznie utrudnione). Natomiast całe rośliny są zaschnięte. Pominięcie tego terminu niesie za sobą ryzyko porastania ziarna w kłosach, zwłaszcza jeśli nadejdą deszcze. Zbiór przeprowadzony na tym etapie wymaga dosuszenia ziarna do wilgotności na poziomie 13%.

Właściwy zbiór zbóż można też przeprowadzić w fazie BBCH 90-99 (dojrzałość martwa), gdy naturalna wilgotność ziarna osiąga 13%. Ziarniaki są wówczas twarde, a rośliny całkowicie zamierają. To ostatni dzwonek przed osypywaniem się ziarna i wyleganiem roślin.

Rzepak 

Zbiór przeprowadza się nieco wcześniej niż żniw zbożowych. Początek przypada na czas pomiędzy fazą BBCH 86 (dojrzałość łuszczyn i nasion utrzymuje się na poziomie 60%) a fazą BBCH 88 (dojrzałość na poziomie 80%). W tym czasie należy zwrócić uwagę na czynniki takie jak:

  • podatność łuszczyn na pękanie,
  • presja chorób,
  • presja szkodników.

Ostateczną i nieprzekraczalną porą zbiorów jest osiągnięcie przez rośliny fazy pełnej dojrzałości (90% łuszczyn i nasion). Dlaczego nie 100%? Otóż rzepak dojrzewa stopniowo i w chwili, gdy ostatnie nasiona są dojrzałe, pierwsze już się wysypują. Dlatego wcześniejszy zbiór gwarantuje lepsze rezultaty.

Okna czasowe przeznaczone na zbiory są wąskie, dlatego wtedy, gdy nie ma dostępu do maszyn lub czasu na żniwa warto skorzystać z usług Polboto-Agri. Mamy wiele oddziałów na terenie kraju i oferujemy pełen pakiet usług rolniczych: zarówno wypożyczanie maszyn rolniczych, jak i przeprowadzenie zbioru.