Prawidłowe wschody rzepaku: jak zadbać o staranną uprawę?

7 października 2022

Rzepak ozimy to niezwykle cenna, ale trudna w uprawie roślina. W tym przypadku ważne jest odpowiednie prowadzenie plantacji już od samego początku. Aby zapewnić prawidłowe wschody rzepaku, trzeba zadbać o odpowiednie przygotowanie pola, nawożenie, wybór odmiany i wysiew. Co to dokładnie oznacza? Sprawdź, jak zadbać o uprawę rzepaku.

Uprawa rzepaku – wybór stanowiska i płodozmian

Podstawą dla udanej uprawy rzepaku są odpowiedni wybór stanowiska i płodozmian. Zaleca się wysiewanie rzepaku na glebach klas I-III, żyznych, utrzymanych w wysokiej kulturze, o uregulowanym pH i zasobnych w próchnicę. Niezwykle ważne jest zbilansowanie płodozmianu w taki sposób, aby rzepak nie był uprawiany na tym samym stanowisku częściej niż raz na 4 lata. Najlepszymi przedplonami dla rzepaku ozimego są:

  • wczesne strączkowe,
  • wczesny ziemniak,
  • motylkowate wieloletnie z zakończonym użytkowaniem w lipcu.

Możliwie najszybciej po zbiorze rośliny przedplonowej należy „zerwać” ścierń, co pozwala zatrzymać wodę w glebie. Następnie należy zaorać podłoże w taki sposób, aby resztki pożniwne dobrze się wymieszały, a chwasty i samosiewy zostały zniszczone.

Nawożenie rzepaku

Nawożenie przedsiewne jest bardzo ważne w przypadku rzepaku. Jeśli jest on uprawiany po zbożach, których słoma jest mniej zasobna w ten składnik, zaleca się zastosowanie nawozu azotowego bezpośrednio na słomę. Potrzebna jest też co najmniej średnia zasobność gleby w fosfor, potas, siarkę i magnez. Nawozy fosforowe stosuje się jeszcze przed siewem, po zbiorze przedplonu, na ściernisko. Potas najlepiej zastosować zarówno przedsiewnie, jak i wiosną (ale nie później niż na dwa tygodnie przed ruszeniem wegetacji). Najczęściej jednak do nawożenia przedsiewnego stosuje się nawozy wieloskładnikowe zawierające też takie składniki jak siarka, magnez czy bor.

Wysiew rzepaku – starannie dobierz termin

Dobór terminu siewu rzepaku jest bardzo ważny. Zbyt wczesny może powodować nadmierną wybujałość roślin, utrudniając im przetrwanie zimy. Zbyt późny generuje natomiast ryzyko ich niedostatecznego rozwoju przed wejściem w stan spoczynku zimowego. Rośliny przed nadejściem zimy powinny mieć 10-12 liści, a nisko osadzona szyjka korzeniowa powinna być gruba na ok. 1 cm. Osiągnięcie takiego stanu zajmuje zwykle 65-75 dni ze średnią temperaturą powietrza przekraczającą 5°C. W związku z tym idealny termin siewu wypada w zależności od regionu kraju pomiędzy 10 a 30 sierpnia.

Jak siać rzepak?

Nie bez znaczenia są też ilość wysiewanych nasion i głębokość siewu. Zalecana obsada roślin to zazwyczaj:

  • 40-45 sztuk/m2 dla odmian o standardowej biomasie,
  • 50-55 sztuk/m2 dla odmian o zredukowanej biomasie.

W niekorzystnych warunkach uprawowych lub w przypadku opóźnienia siewu zaleca się jednak zwiększenie ilości nasion o ok. 10%. Należy je umieszczać na głębokości 1-2 cm na glebach cięższych i wilgotnych oraz na głębokości 2,5-3,5 cm, jeśli podłoże jest lżejsze i bardziej suche. W prawidłowym wysiewie pomaga zaawansowany sprzęt – taki jak precyzyjny siewnik pneumatyczny MS TWIN umożliwiający siew w podwójnych rzędach. Zapewnia to precyzyjne umieszczenia nasion na pożądanej głębokości, wpływając na efektywność wschodów.