Siew w mulcz – czy to się opłaca? 

13 listopada 2022

Prowadzenie uprawy każdej rośliny polowej wiąże się z koniecznością zapewnienia jej odpowiednich warunków środowiskowych i dostarczenia składników niezbędnych do rozwoju. Na każdym etapie wegetacji są potrzebne inne mikro- i makroelementy, jednak w całym okresie prowadzenia plantacji niezbędna jest woda. Optymalne zarządzanie jej zasobami wymaga stosowania różnych metod uprawy. Jedną z nich jest siew w mulcz.

Czym jest mulcz?

Odpowiednie warunki glebowe są kluczowe dla sukcesu prowadzonych upraw polowych. Niestety warunki klimatyczne oraz czynniki środowiskowe nie zawsze sprzyjają utrzymaniu gruntu w dobrej kondycji. Jednym z negatywnych zjawisk jest wysychanie podłoża przez odparowanie wody w wysokich temperaturach. Zagrożeniem są też chwasty, często trudne do wyeliminowania bez stosowania agresywnych herbicydów. Aby zapobiegać niekorzystnym zjawiskom, stosuje się specjalne okrywy z materii organicznej, powszechnie określane jako mulcz. Jedną z metod jego przygotowania jest pozostawienie na polu resztek pożniwnych.

Mulczowanie przynosi istotne korzyści:

  • zapobiega parowaniu wody z gleby,
  • wzbogaca glebę o pierwiastki mineralne naturalnego pochodzenia,
  • ogranicza rozwój chwastów,
  • utrzymuje ciepło w glebie w okresach wczesnej wiosny i późnej jesieni.

W jakim celu wykonuje się siew w mulcz?

Siew w mulcz jest nazywany też konserwującym, bezpośrednim lub uproszczonym. Metodę tę często stosuje się w suchych rejonach USA, Kanady, Ukrainy, Rosji oraz Australii. Polega on na wysianiu nasion zbóż zaraz po przedplonach, bezpośrednio do nieuprawionej gleby. Poza zaletami, jakimi są zatrzymanie wilgoci i ograniczenie biodegradacji gleby, przy tej metodzie uprawy trzeba liczyć się z mniejszym stopniem niszczenia chwastów i samosiewów. Wolniej też rozkładają się resztki pożniwne i częściej pojawiają się szkodniki.

Czy w tej sytuacji siew w mulcz jest opłacalny? Oczywiście wiele zależy od tego, w jakich warunkach glebowych i środowiskowych jest on prowadzony. Cechą takiej uprawy jest naruszanie jedynie 5-20% powierzchni gleby. Pozwala to na zachowanie większości zasobów wodnych, niezbędnych między innymi do kiełkowania nasion. Dlatego siew w mulcz warto wykonywać na glebach ubogich w wodę lub tam, gdzie jej wysoka podaż jest niezbędna do uzyskania dobrych plonów.

Czym wykonywać siew w mulcz?

Do wysiewania nasion na ściernisku niezbędne są odpowiednie maszyny. Doskonale sprawdzi się m.in. siewnik Pottinger Terrasem. Jego konstrukcja została zaprojektowana tak, aby zapewniała jak najlepsze wschody podczas uprawy bezpośredniej. Istotne są w niej wszystkie detale, od dyszla po zagarniacz.

Siewnik ma uniwersalne zastosowanie dzięki kombinacji efektywnego wału oponowego, płytkiej brony talerzowej oraz szyny wysiewającej, która charakteryzuje się wysoką precyzją. Zastosowane w maszynie podwójne redlice talerzowe zostały wyposażone w duże rolki dociskowe. Kontrolują one głębokość pracy, a w efekcie również równomierne odłożenie nasion. Wyjątkowe jest także kopiowanie nierówności pola, które odbywa się na całej szerokości roboczej.

Na uwagę zasługuje ponadto podwozie, które tworzy kombinowany wał oponowy. Dzięki przemyślanej konstrukcji ciężar maszyny podczas jej prowadzenia po polu jest rozłożony równomiernie na całej szerokości roboczej. Sprawne prowadzenie ułatwia szerokie 17-calowe ogumienie z funkcją samooczyszczenia. Dlatego to sprzęt, który warto wykorzystać przy stosowaniu siewu w mulcz.